Alle foto’s en teksten op micheltilmafotografie.nl

zijn eigendom van Michel Tilma.

Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm

dan ook, online of offline, zonder voorafgaande

 schriftelijke toestemming van de fotograaf.